Responder a: A1-1-5 Hacer preguntas

 • César

  Miembro
  13/05/2023 en 12:36
  A1-4神 A1-4 A1-3神 A1-3 ひらB A1-2神 A1-2 A1-1 A1-1神
  17級

  ookami wa doko desu ka

  Luis-san no imouto-san wa gakusei desu ka

  okaasan no tokei wa ikura desu ka