Responder a: A1-2-11. Tiempo (Meses, Días)

 • melisa

  Miembro
  27/02/2023 en 10:16
  A1-3 A1-2 A1-1
  19級

  Kyo wa nijü-manoko desu.

  Watashi no tanjoubi wa rokugatsu jünana-nichi desu