Responder a: A1-2-2. kore/sore/are

 • Mayte

  Miembro
  06/07/2023 en 00:13
  A1-1
  20級

  これ wa mizu desu ka?

  荒れ wa toire desu ka?

  それ wa ocha janai desu.