Responder a: A1-3-3. Conjugación de verbos

 • Jazmin

  Estudiante
  16/08/2023 en 18:44
  A1-3 A1-2神 A1-2 ひらB A1-1
  17級

  Oshieru-oshimasu

  Okiru-okimasu

  Noru-norimasu

  Hatariete-hatarakimasu

  Kuru-kirimasu

  Suru-shimasu